Υποστήριξη Πτυχιακής / Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η εμπειρία που κατέχουν οι συγγραφείς της Academy Essays τόσο από πανεπιστήμια όσο και από κολέγια στη συγγραφή και τήρηση των πανεπιστημιακών προτύπων εξασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση και διεκπεραίωση της θεματικής ενότητας που θα τους ανατεθεί. Όλοι οι συγγραφείς της Academy Essays διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση στη συγγραφή ποιοτικών και καλά δομημένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών, τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.

Μπορούμε να βοηθήσουμε από την επιλογή του σχετικού θέματος, στη συγγραφή της εισαγωγής, της θεωρητικής επισκόπησης, της μεθοδολογίας, της συζήτησης κ.λπ. καλύπτοντας όλα τα απαιτούμενα μέρη και με τα πρότυπα των βιβλιογραφικών αναφορών που απαιτούνται.

Οι συγγραφείς πτυχιακών και μεταπτυχιακών είναι οι ίδιοι κάτοχοι αντίστοιχων πανεπιστημιακών τίτλων.

66823626_1250109901829925_19479571841679